Eerst muizen, nu egels en een mol

Tijdens het Kouwe Klauwen Tournooi op 19 januari 2020 – gewonnen door Ton Boersma – werd het muizentrapje inclusief bewakings-camera door Angèle onthuld.

Daaraan vooraf had een lange “schriftelijke” discussie plaatsgevonden tussen Angèle en een vertegenwoordiger van de GroenGroep. Op advies en naar een idee van Angèle was een muizentrap ontworpen gemonteerd en geplaatst. Aanleiding was een emotionele oproep van Angèle om een muizentrap te plaatsen, zodat de veldmuizen die rondom de boule-baan wonen en werken moeite hadden om de planken rondom de boule-baan te passeren en om die reden gangetjes onder de planken door moesten graven, die telkens weer instortten. De muizen hebben intussen gedurende het voorjaar en de zomer met heel plezierig mede gebruik kunnen maken van de boulebaan, uiteraard met in acht name van de 1,5 meter maatregel.

Toen het eind oktober echt herfst begon te worden, deed zich weer een nieuw “probleem” voor.

Op en rondom de boulebaan huisvestte zich één of mogelijk een hele familie egels.

Tijdens het boulen werd op een avond een egel gezien die wat rond scharrelde rondom het baanhuisje, op weer een andere avond trok een/de egel een sprintje dwars over de boulebaan.

Ook werd de egel gezien

  • nabij de 1,5 meter aanduiding
  • tussen jeu-de-boule-ballen op de baan
  • In de buurt van een boom
  • Op een van de banken en
  • zelfs lekker slapend op de postzak in het baanhuisje.

De Groengroep maakt zich zorgen over het welzijn van de egel en het (eventuele) egelgezin. Hoe zou het leven op een jeu-de-boule-baan voor zo’n gezinnetje aangenamer gemaakt kunnen worden.

Toen er iets voor de aanwezige muizen gedaan moest worden, ontving de Groengroep belangrijke en deskundige adviezen en  aanwijzingen van Angèle over het aanbrengen van extra accommodatie voor deze medegebruikers van de boulebaan, hetgeen resulteerde in het aanbrengen van het muizentrapje.

Graag doet de Groengroep een dringend en ernstig beroep op de deskundigheid en betrokkenheid van Angèle om te adviseren over de wijze en de mogelijkheden om ook onze medegebruiker(s) van de boulebaan – de egels – tegemoet te komen bij het gebruik van de boulebaan en eventueel het baanhuisje geschikt te maken om tijdens koude nachten warm en comfortabel te overnachten. Voorwaarde hiervoor moet wel zijn dat de egel(s), bestuursleden die het huisje openen, niet meer aan het schrikken maken.
De Groengroep is erg benieuwd naar het advies en zal alles in het werk stellen om haar adviezen en ideeën te verwezenlijken. Misschien kan in het advies ook nog  verbeteringen worden opgenomen voor het verblijf van de mol op of onder de boulebaan.

Conclusie: Jeu-de-Boule-vereniging BUT kan zich terecht een diervriendelijke vereniging noemen, immers het afgelopen jaar is huisvesting geboden aan

  • muizen,
  • de eiken processie-rupsen,
  • een nest meesjes,
  • egel(s) en
  • een mol.

Harry