HARRY VAN DEN DUNGEN

Geboren te Sint-Oedenrode in de Eerschot – wat nu de Eerschotsestraat is – op het toenmalige adres Eerschot A9, op 28 september 1943. Zevende kind uit een gezin van 11 van Louis van den Dungen en Willy van Oers.
Gehuwd op 2 december 1966 te Sint-Oedenrode met Joke de Koning, enige dochter uit een gezin van vier, van Theo en Dien de Koning-van Kuringen.
Zij gingen wonen in de Coeveringslaa
n 15 te Sint-Oedenrode. Daar werd op 14 september 1967 Heidy geboren en op 25 april 1970 Louis.

Geboren in Eerschot, toen nog geen wijk, maar een lange straat, ging Harry in Sint-Oedenrode (in de straot) naar de Kleuterschool bij de nonnen in de Deken van Erpstraat en daarna naar de lagere school  de St. Antoniusschool. De eerste jaren in het dorp op het Kerkplein bij de St. Martinuskerk en vanaf 1953 in het nieuwe schoolgebouw aan de Eerschotsestraat, op een paar honderd meter van de ouderlijke woning.

Na de lagere school ging hij gedurende vier jaar naar het priester-gymnasium van de Paters van de H. Harten (MSC) aan de Bredaseweg in Tilburg. Na deze periode van 3 jaar volgde hij in zijn geboortedorp nog de laatste klas van de St. Jozef-Mulo in het Kofferen om na het behalen van het diploma te gaan werken bij de plaatselijke drukkerij, eveneens gevestigd in het Kofferen. De “Noord Brabantse Speciaaldrukkerij vLz” – in de volksmond “Den Drukker”was het enige grafische bedrijf in Sint-Oedenrode dat al het drukwerk verzorgde voor de plaatselijke bevolking en voor de plaatselijke middenstand en het klein aantal plaatselijke bedrijven. Het orderpakket bestond voornamelijk uit het bekende familiedrukwerk zoals geboortekaartjes, rouwbrieven, bidprentjes, trouwkaarten en verlovingskaartjes, visitekaartjes en wenskaarten. Voor de ondernemers werden voornamelijk nota-bloks en briefpapier gemaakt en soms een enkele brochure of folder. Het totale order-pakket dreef echter op het toenmalige plaatselijke weekblad “Midden Brabant”, in de volksmond “De Handelsvriend” (een vroegere benaming) genoemd. Dit voornamelijk advertentieblad, was de basis voor het bedrijf en was goed voor meer dan de helft van de tijdsbesteding van het personeel dat gemiddeld uit plm. 8 personen bestond. Het weekblad Midden-Brabant werd door de Familie Van Lieshout uitgegeven, die ook de drukkerij exploiteerde. Hoewel niet hecht en ook niet als zodanig ervaren, bestond er feitelijk een familieband met de Familie Van Lieshout, omdat vader Louis een volle neef was van Mevrouw Oda van Lieshout-van den Dungen.

In het jaar 1979, op 16 april ging Harry werken bij de toenmalige vakbond Druk en Papier FNV, en werd als rayonbestuurder aangesteld op het regiokantoor in Deventer aan de A.J.D. van Twiststraat. Hij kreeg daar de verantwoordelijkheid voor al de vakbondsactiviteiten in zowel de bedrijven als in de (24) afdelingen van Rayon 3. Dit werkterrein omvatte de Achterhoek en Twente en een deel van de Veluwe. De grootste afdelingen in het rayon waren Apeldoorn, Zutphen, Doetinchem, Eerbeek en Enschede. In 1986 werd het kantoor, samen met het kantoor in Groningen, verplaatst naar Hoogeveen in de Hoofdstraat 26.

De familie verhuisde eind december 1979 naar Bathmen in Overijssel, naar de Burg. Dr. Jhr. A. Boreellaan 6. In dat kleine Overijsselse dorp onder de “rook” van Deventer, aan de voet van de Sallandsche Heuvelrug, bleef de familie wonen tot begin 1989, ruim 10 jaar dus. Dat geldt echter niet voor Heidy, die vanwege haar studie reeds in 1986 het ouderlijk nest verliet om in Tilburg te gaan wonen en studeren.

Tijdens het vakbondscongres in Haarlem in mei 1988 werd Harry per 1 juni van dat jaar benoemd in het Dagelijks Bestuur van Druk en Papier FNV. Hij ging zich daar – op het Bondskantoor aan de J. Tooropstraat 1 te Amsterdam – primair bezighouden met de portefeuilles Reorganisatie- en Fusie-activiteiten en het Vakbondsvrouwenwerk. Na een herverdeling van taken en portefeuilles, na het bondscongres in 1992, werd hij Bondspenningmeester en eerst verantwoordelijke voor de sociale zekerheid – Bedrijfsvereniging, Pensioenfonds, VUT-fonds, ASF,Spaarloonfonds, etc. –  binnen Druk en Papier FNV.
Na een half jaar heen en weer rijden en in de file staan, tussen Bathmen en Amsterdam, wordt eindelijk een woning gevonden in de Meerkoet 1 in Mijdrecht, ongeveer 20 kilometer ten zuiden van Amsterdam.
In 1998 vindt een fusie plaats tussen Druk en Papier FNV en de Kunstenbond FNV, waaruit de nieuwe bond FNV Kunsten Informatie en Media, kortweg FNV KIEM, is ontstaan. Ten behoeve van deze, ook personele, uitbreiding van de vakbond, vindt er onder leiding van Harry als Bondspenningmeester in 1997 en 1998 een omvangrijke verbouwing plaats van het Bondskantoor. Een vleugel er aan, een verdieping er op en een kelder eronder.
Op 1 oktober 2000 wordt na 20 jaar drukkerij en bijna 22 jaar vakbond, de VUT-gerechtigde leeftijd bereikt. Reeds twee maanden eerder op 27 juli 2000 wordt afscheid genomen van de organisatie FNV KIEM en van alle vertegenwoordigingen, om de laatste 2 officiële werkmaanden als vakantie door te brengen in de nieuwe caravan.
Ook in de VUT-periode is Mijdrecht een aangename woonplaats en gestart kon worden met het uitoefenen van de hobby’s en het invullen van de vrij gekomen tijd.

Na het in het eerste VUT-jaar rustig aan gedaan te hebben met voornamelijk (veel) fietsen en klusjes in en om het huis, is Harry zijn nieuw verkregen vrije tijd nuttig gaan invullen.
Hij meldde zich als opnieuw actief lid bij de PvdA, hetgeen resulteerde in deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenete De Ronde Venen, in een samenwekingsverband met GroenLinks en D66 onder de naam De Combinatie. Met zijn zesde plaats op de kandidatenlijst bleef hij net buiten de Raad, maar werd wel “fraktie-assistent” en lid van de Raadscommissie “Financiën”. Daarnaast werd hij voorzitter en secretaris en later secretaris en penningmeester van de PvdA-afdeling in De Ronde Venen. Op grond daarvan werd hij ook penningmeester van het samenwerkingsverband en organisator van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 voor de “PvdA-GroenLinks-Combinatie”. Bij deze gemeenteraadsverkiezingen stond hij als vierde op de kandidatenlijst. Hoewel de “PvdA-GroenLinks-Combinatie” vier zetels haalde, werd Harry opnieuw Fraktie-assistent omdat de dochter van een oud-collega (Manja van Buul) met voorkeurstemmen vanaf de 10e plaats gekozen werd. Gelet op de gewijzigde commissiestructuur binnen de gemeenteraad werd hij nu lid van de Raadscommissie Ruimte.
Vooruit lopend op de voorgenomen fusie van de gemeenten De Ronde Venen, Abcoude en Baambrugge, Loenen en Breukelen tot een nieuwe gemeente “Vecht en Venen”, werd het initiatief genomen tot het samenvoegen van de PvdA-afdelingen in die gemeenten. Een hele klus, met veel overleg en veel vergaderingen, hetgeen toch resulteerde in de oprichting van een nieuwe PvdA-afdeling Vecht en Venen. In het bestuur van die afdeling werd Harry secretaris-penningmeester. Ook vonden er al overleg-bijeenkomsten plaats met de Gr.Links-afdelingen ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente.
Echter…….. een jaar voordat de nieuwe gemeente Vecht en Venen zou ontstaan, werd – na behoorlijk lobbywerk – door het Parlement besloten tot samenvoeging van de gemeenten De Ronde Venen en Abcoude/Baambrugge onder de werknaam De Ronde Venen en daarnaast tot samenvoeging van de gemeenten Loenen, Breukelen en Maarssen onder de werknaam “Stichtse Vecht”.
Dit betekende weer de nodige bijeenkomsten en overleg ter ontvlechting van de PvdA-afdeling “Vecht en Venen” en oprichting van 2 nieuwe PvdA-afdelingen: “Abcoude-De Ronde Venen” en “Stichtse Vecht”. Ook in deze nieuwe afdeling werd Harry secretaris/penningmeester en moest er veel overleg plaatsvinden metde Gr-Links-afdeling om gezamenlijk deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de nu nieuwe gemeente De Ronde Venen. Onderhandelingen over deze samenwerking die de naam “PvdA-GroenLinks-Sociaal-Lokaal” zou krijgen, werden niet als plezierig ervaren. Groen-Links-leden uit Abcoude voerde daar de boventoon met de nodige wantrouwen over-en-weer. Uiteindelijk kwam er een gezamenlijk verkiezingsprogramma, een gezamenlijke kieslijst en een gezamenlijk propagandaplan richting verkiezingen. Opnieuw leidde Harry de verkiezingsprocedure, maar niet de verkiezingspropaganda, waar Groen-Links-leden uit Abcoude te sterk de overhand namen. Harry liet zich niet op de kieslijst plaatsen. De verkiezingsuitslag viel voor “PvdA-GroenLinks-Sociaal-Lokaal” erg tegen. Van de 5 zetels die voorheen bezet werden bleven er maar 2 over. Kort daarna droeg Harry al zijn politieke functies en taken aan anderen over.

Tijdens de werkzame periode werden de vrije dagen in de weekenden gebruikt om een rondje te fietsen op de race-fiets, of – als dat zo uit kwam – naar Brabant te fietsen. Vanaf de VUT-periode was elke dag gelijk aan een weekend-dag, dus begon elke dag met een fietstocht op de race-fiets. De eerste jaren was het rondje door de polders De Ronde Hoep en Abcoude erg populair. Fietsen langs het water – dat in overvloed aanwezig is – had de absolute voorkeur. Elke fietstocht werd keurig geregistreerd in een excel-werkblad. Klik hier voor een overzicht van het eerste VUT-jaar.

Wilt u reageren?