Politiek

Politiek

Een van de belangrijkste en vroegste hobby’s, die ook het langst is gebleven, is het bezig zijn met de maatschappij en de maatschappelijke ontwikkelingen. Ook wel politiek genoemd. De belangstelling daarvoor dateert al uit de lagere en middelbare schooljaren.
Al op jonge leeftijd was ik maatschappelijk actief als lid en kaderlid van de vakbeweging en als lid en kaderlid van politieke partijen.
In eerste instantie betrof dat het lidmaatschap van de toenmalige Politieke Partij Radicalen (PPR). Een links-radicale afscheiding van de vroegere KVP.
Plaatselijk betekende dat het mede-oprichten van een afdeling, een ‘aktie-centrum’ genoemd. Samen met de toenmalige geschiedenis-leraar Jan Engbers (in 2017 overleden) uit Olland vormde ik het eerste bestuur van het PPR-Aktie-Centrum Sint-Oedenrode, dat bij de eerste daaropvolgende gemeente-raadsverkiezingen, samen met de plaatselijke PvdA-afdeling, onder de naam PAK-Rooi, met twee zetels in de Rooise gemeenteraad vertegenwoordigd werd.
Voor het eerst werden progressieve mensen in een progressieve fractie in de gemeenteraad gekozen in deze katholieke Brabantse gemeente, waar altijd KVP-achtige persoonlijke fracties de dienst hadden uitgemaakt.
Om de samenwerking van deze twee progressieve politieke partijen vorm te geven, vond al snel de aanmelding plaats als lid bij de PvdA..
Tijdens de eerste raadsperiode dat PAK-Rooi vertegenwoordigd was in de gemeenteraad van Sint-Oedenrode, nam ik het het fraktievoorzitterschap over van Jan Engbers. Bij de verkiezingen voor de volgende raadsperiode werd ik tot lijsttrekker gekozen voor PAK-Rooi, en werden opnieuw twee zetels behaald. Cor Roché (overleden in 2017) werd mede-raadslid. Een wethouderszetel behoorde toen tot de mogelijkheden, maar er werd – alles afwegende – gekozen voor een verdere uitbouw van de oppositie-rol in de de gemeenteraad.
Het raadslidmaatschap eindigde toen ik in het oosten van Nederland ging wonen om daar te werken als vakbondsbestuurder voor de grafische vakorganisatie “Druk en Papier FNV”, in het kantoor aan de AJD van Twistatraat te Deventer met werkgebied Twente, De Achterhoek en Midden-Gelderland.

Annelies Tils volgde mij op 1 mei 1979 op als raadslid en tevens als fraktievoorzitter.

Tijdens het uitoefenen van het beroep vakbondsbestuurder bleef uiteraard de belangstelling voor politiek en politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. In de praktijk was het uitoefenen van politieke functies in die periode niet mogelijk.

Direct nadat de VUT en daarna de pensioen-periode was begonnen werden weer politieke functies aanvaard. Eerst in 2002 kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen voor De Combinatie van PvdA-GrL-D66. Tijdens deze periode werd de functie van Fractie-assistent uitgeoefend, die volwaardig lid is van de raadsfractie en benoemd kan worden in raadscommissies, concreet werd dat de commissie Financiën en de commissie Ruimtelijke ordening.

In die periode, tot 2010, werd ook het voorzitterschap, secretariaat en penningmeesterschap vervuld van zowel de PvdA-afdeling als de De Combinatie van PvdA-GrLinks.
In de aanloop naar de fusie tussen de gemeenten De Ronde Venen, Abcoude, Loenen en Breukelen (Vecht en Venen) en daarna De Ronde Venen en Abcoude, was ik initiatiefnemer tot het vormen van een PvdA-afdeling Vecht en Venen en daarna Abcoude/De Ronde Venen.

PvdA-afdeling De Ronde Venen

PvdA-GroenLinks-Combinatie

Zie ook de
Politieke Barometer om de stand van de PvdA te zien in de landelijke peilingen, die sinds maart 2015 niet zo erg goed meer is.

Gemeenteraad De Ronde Venen