Werk

Noordbrabantse Speciaaldrukkerij vLz

Medio 1959, na afronding van de MULO – solliciteerde Harry naar de functie van “Machinezetter” bij de plaatstelijke drukkerij “Noordbrabantse Speciaaldrukkerij vLz” en werd per 1 augustus aangenomen.
Joke werkte toen daar al een half jaar in de binderij-afdeling. Destijds was het een klein bedrijf dat de helft van de tijd besteedde aan het maken, drukken en afwerken van het plaatselijk krantje “Midden Brabant” en verder allerlei familie- en commercieel drukwerk maakte. Het aantal personeelsleden bedroeg doorgaans ongeveer 10 tot 15.

De bovenste foto is gemaakt in 1970 bij gelegenheid van het 12,5 jarig jubileum van Frans van den Nieuwenhuijzen, staand van links naar rehts: Harry, Thea Bekkers, (Ome) Jan van Lieshout, Harry van Lieshout, Albert van de Loo, Frans van Weert, Jan Kusters, Tiny van Lieshout. Zittend: Marijke de Koning, Conny van den Nieuwehuijzen, Frans van de Nieuwenhuijzen en Gerry van de Tillaart.

De foto hierboven is gemaakt in 1959 bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van (Ome) Jan van Lieshout. Van links naar rechts: Harry van Lieshout, Jan Kusters, Dinie Wouters, Joke de Koning, Toon Gevers, Tiny van Lieshout, Joke de Haan, Cyril van Erp, Nel van Wanrooy, Oda van Lieshout, Frans van den Nieuwehuijzen, Leo van Lieshout Sr., Leo van Lieshout Jr. Vooraan: (Ome) Jan van Lieshout, dochter Josien en zijn vrouw Toos.

De foto hieronder is zomaar gemaakt, om een pas aangeschafte fototoestel met

“direct-klaar-foto’s” uit te proberen. Van links naar rechts: Tiny van Lieshout, Odette van Lieshout, Huub van Lieshout, Ome Jan van Lieshout, Harry van den Dungen en Harry van Lieshout.

Kort voordat Harry in dienst trad is de middelste foto gemaakt.

Begin 1971 was Harry 12,5 jaar in dienst bij de drukkerij.  Vanaf begin 1960 volgde hij naast het werk een parttime opleiding op de “Academie voor Nuttige en Beeldende Kunsten” in Roermond tot letterzetter en na het behalen van het diploma nog een opleiding tot machinezetter.
Tussen augustus 1959 en zijn vertrek bij de drukkerij in april 1979 maakte Harry naar schatting zo’n 1.000 maal het weekblad

Ook Joke werkte gedurende een groot aantal jaren bij de drukkerij, vanaf 1958 tot kort voor de geboorte van Heidy in 1967. Zij werkte in de binderij, met werkzaamheden als: machinaal vouwen, machinaal snijden, nieten, vergaren etc.

Toen het letterzetten en machinezetten in lood binnen de grafische bedrijfstak langzaam vervangen werd door het “fotozetten”, werd ook door de drukkerij een foto-zetmachine aangeschaft. Niet de machinezetter werd de mogelijkheid geboden om zich om te scholen en de foto-zetmachine te gaan bedienen, maar de vrouw van een van de directeuren werd achter de foto-zetmachine geplaatst.  Dat was na enige tijd aanleiding om uit te kijken naar een functie van en opleiding tot fotozetter. Toen dat lukte en een functie werd aangeboden bij een fotozetterij in Eindhoven kwam de positieve uitslag van een sollicitatie als rayonbestuurder bij Druk en Papier FNV. Dat leidde tot een noodzakelijke ontslagaanvrage bij de drukkerij en tegelijk bij de fotozetterij, terwijl daar nog geen dag werk was verricht.
Enkele jaren later werd de drukkerij verkocht en verhuisde daarna naar het Industrieterrein in Nijnsel, waar het bedrijf na enkele jaren werd overgenomen en opgenomen in een berdrijf in Helmond.

Federatiebestuur van de FNV en Piet van Buul om Algemeen Secretaris van de Kunstenbond FNV.

Kliq BV

DRUK EN PAPIER FNV / FNV KIEM

Al in 1960 werd Harry lid van de Grafische Bond NKV. Omdat in zijn woonplaats geen bondsafdeling was werd hij ingedeeld bij de afdeling Eindhoven. Een aantal keren bezocht hij de ledenvergadering van de Afdeling Eindhoven. Piet van Buul was destijds secretaris van de Afdeling Eindhoven.
In de periode dat Frans van Weert bij Drukkerij vLz werkte werd besloten om een nieuwe afdeling op te richtem, de Afdeling Sint-Oedenrode-Schijndel, waarvan alle leden uit Schijndel en Sint-Oedenrode lid zouden moeten zijn. Tijdens de oprichtingsvergadering in de zaal van de “Gouden Leeuw”   werd een bestuur gekozen als volgt: Frans Weert voorzitter, Harry van den Dungen secretaris, Moenie van den Boogaard penningmeester, Frans van den Nieuwenhuijzen en Peter Kemps. De bestuursvergaderingen werden om beurten bij een van de bestuursleden gehouden en de ledenvergaderingen om beurten in Sint-Oedenrode en Schijndel.
Eerder al was Harry gekozen in de Bondsraad van de Grafische Bond NKV en vandaar in het onbezoldigde bondsbestuur. Na een aantal jaren lid te zijn geweest van de Bondsraad en het Bondsbestuur solliciteerde hij voor de functie van Rayonbestuurder in het Oosten van Nederland.  Na twee sollicitatierondes werd hij als eerste van twee kandidaten door het Bondsbestuur voorgedragen aan de Bondsraad om benoemd te worden. De tweede kandidaat was Riny Bouwmeester, de latere collega op het rayonkantoor. De benoeming tot Rayonbestuurder vond plaats per 15 april 1979 en vanaf die datum werd hij ingewerkt op het toenmalige Bondskantoor op de Koninginneweg 20 in Amsterdam. Per 1 september nam hij zijn definitieve plaats in – toen waarnemer Hans Beenakker ziek werd – op het Rayonkantoor in Deventer met als werkgebied Rayon 3: Twente, Achterhoek en Apeldoorn. In totaal 14 afdelingen. In Deventer werd ik verder nog ingewerkt door de toenmalige collega van Rayon 2, Henny ter Beek, die na ongeveer een jaar werd vervangen door Riny Bouwmeester. Assistentes waren toen Ineke Knoeff en Thea Kokke. Later kwam Nanette Kortner daar nog bij.
Als rayonbestuurder ben je verantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging door het aansturen van de plaatselijke afdelingen en voor de arbeidsvoorwaarden en het toepassen van de CAO in de bedrijven in het rayon.

Eind 1987 werden in het hele land rayonkantoren samengevoegd. In het Noorden en Oosten werden de rayons 1, 2 en 3 samen ondergebracht in een (na een verbouwing) nieuw te openen Rayonkantoor in de Hoofdstraat in Hoogeveen. Door middel van een folderwerden mensen uitgenodigd voor de Open Dag. Als bestuurder werkten hier Bert Anthonissen (Rayon 1), Riny Bouwmeester (Rayon 2) en Harry van den Dungen (Rayon 3), Annelies Weynants (Bontjer) werd Regioassistente en Jelly Pots, Ineke Knoeff, Nanette Kortner en Gea Meier kantoor-assistentes. Nel Boshuizen hield elke middag de boel schoon. Hans Beenakker was oorspronkelijk bestuurder in Rayon 1, maar was langdurig ziek.

Tijdens het Bondscongres in 1988 in Haarlem werd Harry – tegelijk met Herman Leisink – benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur. Jacob Draijer verliet het Dagelijks Bestuur om lid te worden van het Federatiebestuur van de FNV en Piet van Buul om Algemeen Secretaris van de Kunstenbond FNV.

Kliq BV