Woonplaatsen

Sint-Oedenrode

De belangrijkste van de woonplaatsen is zonder meer SintOedenrode. Een plaats met toen ongeveer 16.000 inwoners in het midden van Branbant tussen Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch. Hoewel de gemeente onderdeel is van “de Meierij van Den Bosch” is men meer op Eindhoven gericht dan op ‘s-Hertogenbosch. Dat geldt zowel op sociaal als op cultureel gebied en zeker ook op het gebied van de werkgelegenheid. Als men over “de stad” spreekt of sprak, dan bedoelde men zonder meer Eindhoven. Met ingang van januari 2017 is de gemeente Sint-Oedenrode door fusie met Veghel en Schijndel opgegaan in de gemeente “Meierijstad“.
Joke en Harry zijn beiden in Sint-Oedenrode geboren en beiden in de Eerschotsestraat. Die heette toen (1943) nog kortweg Eerschot (Irsent). Beiden zijn dus ook onder de “rook” van de Knoptoren geboren.
In 1918, dus zo’n 30 jaar eerder zag Eerschot (1918) er een stuk leger uit. en in 2003 al weer heel anders. Toen lag de snelweg A50 al buitenom het dorp.

Ook Heidy en Louis zijn beiden in Sint-Oedenrode geboren, in de Coeveringslaan.

Harry bezocht in Sint-oedenrode eerste de kleuterschool in de Deken van Erpstraat en daarna de lagere school Sint-Antonius. De eerste drie klassen in de school aan het Kerkplein en vanaf de vierde klas in de nieuwe school in Eerschot, ongeveer 100 meter van het ouderlijk huis. Na enkele jaren gymnasium in Tilburg, bezocht hij in Sint-oedenrode enkele jaren de Mulo in het Kofferen en één jaar in de Kasteellaan.

Joke sloeg de kleuterschool over vanwege een (tijdelijke) verhuizing naar het kerkdorp Den Boskant, waar geen kleuterschool was, maar de eerste jaren van de lagere school bezocht werden. Vanaf 1954, na terug verhuizing naar Sint-oedenrode, bezocht ze de lagere meisjesschool bij het nonnenklooster en daarna de huishoudschool in de Deken van Erpstraat (tijdelijk in Ons Huis), die later naar “Mariëndael” verhuisde.

Heidy en Louis bezochten beiden de kleuterschool in de Deken van Erpstraat, waarna Heidy naar de lagere school on de wijk “Armenhoef” bezocht en nog ruim één jaar de Mavo in de Kasteellaan. Louis ging na de kleuterschool naar de – toen nog – kleine Openbare School. Eerst in het verbouwde pand van de kleuterschool in de Deken van Erpstraat, die na een forse groei van het aantal leerlingen, verhuisde naar een nieuwbouw in de (toen nieuwe) wijk Kienehoef.

Harry was in de zeventiger jaren gedurende enkele raadsperiodes lid van de gemeenteraad van Sint-Oedenrode. Een college dat toen nog uit 15 personen bestond. Burgemeester Werner zwaaide in het begin van die periode de scepter in de gemeente en in het gemeentehuis. In het laatste deel van die periode was dat – na een korte interim-periode – Burgemeester Van Oerle.

In de eerste jaren van deze eeuw werd het dorp min of meer “geteisterd” door de werkzaamheden van de nieuwe snelweg, de A50, van Nijmegen naar Eindhoven, die uiteindelijk de gemeente finaal in twee delen heeft verdeeld, met slechts enkele overgangen van het zuid-oostelijke deel naar het noord-westelijk deel.

In december 1979 verlieten we Sint-Oedenrode om te verhuizen naar Bathmen.

Neem een kijkje in Sint-Oedenrode of kies voor een rondleiding: deel een of deel twee.

Bathmen

Op 14 december 1979 vond bij de notaris de overdracht plaats van het woonhuis aan de Burgemeester Jonker Dr. A. Boreellaan nr, 6 te Bathmen plaats. Veertien dagen later – en flink wat hulp van de familie – was het zover dat de verhuizing kon plaatsvinden. Alleen Heidy bleef nog enkele (schoolvakantie-)weken achter in Sint-Oedenrode.
Aan het einde van de kerstvakantie kwam ook Heidy, om het schooljaar voort te zetten in de eerste klas van de MAVO op de Scholengemeenschap in Holten. Louis ging verder in de derde klas van de openbare school in Bathmen..
We woonden in Bathmen in een zeer aardige “twee-onder-een-kap”-woning en hadden bijzonder aardige buren aan de Familie Boelema: Eltjo, Anneke, Miriam en Evelien. Zij waren afkomstig van Groningen. Anneke uit de stad en Eltjo uit Uithuizermedem. Miriam was eveneens in de stad Groningen geboren en Evelien in Bathmen.
Louis raakte al snel bevriend met Richard en Max Dullaart, zonen van Henriëtte Huizer, bij wie Louis nog zo’n half jaar inwoonde, toen wij al naar Mijdrecht verhuisd waren. Zodoende kon hij de tweede klas afmaken van de Hotelschool in Almelo, zodat hij aan het begin van de derde klas verder kon gaan op de Hotelschool in Amsterdam aan de Elandsgracht.
Heidy, die al snel bevriend raakte met Anneke van Dijk, en met nog wel zo’n 20 andere meiden uit Bathmen en Holten, verliet als eerste Bathmen – in juni 1984 – om te gaan studeren in Tilburg aan de Academie voor de Journalistiek en later aan de AMA in Tilburg.
Joke en Harry verlieten Bathmen op 15 februari 1989 en verhuisden toen naar Mijdrecht. Louis kwam dus zo’n half jaar later.

Mijdrecht

Op 15 februari 1989 verhuisden we dus naar Mijdrecht. Toen nog een eigen gemeente en sinds januari 1990, samen met Wilnis en Vinkeveen, gemeente De Ronde Venen.
In 2010 volgde nog een fusie met de gemeente Abcoude en Baambrugge. De naam bleef echter De Ronde Venen.

Louis kwam dus een half jaar later, na het voltooien van de tweede klas van de Hotelschool in Almelo. Heidy heeft nooit in Mijdrecht gewoond.

We hadden een huis gekocht in de Meerkoet, in een klein afzonderlijk deel van de wijk Twistvlied. Omdat er nog wat verbouwd en veranderd moest worden hadden we een deel van de huisraad door de verhuizers laten opslaan.

  • Van de twee slaapkamers aan de achterkant werd één grote slaapkamer gemaakt.
  • Het tussenwandje op de vlieringkamer werd verwijderd, zodat daar één grote slaapkamer ontstond voor Louis
  • In het deel van de vroegere garage dat bij de kamer was gevoegd, moest het provisorische vloertje vervangen worden door een gelijke parketvloer.
  • tussen dat deel van de kamer en het resterende deel van de garage werd een kozijn/deur geplaatst
  • Van het halletje achter de keuken werd gedeeltelijk een voorraadkast gemaakt.
  • Vanuit het overblijvende halletje werd een kozijn/deur geplaatst naar het schuurtje.
  • Later werd de garagedeur vervangen door een kozijn en deur en een houten wandje.
  • De kozijnen, de deuren en de wanden en plafonds moesten geschilderd, c.q. gewit worden.

Pas na het afronden van deze aanpassingen werd het huis volledig ingericht met de door de verhuizer opgeslagen spullen.

Tilburg

Ja, ook Tilburg is een belangrijke “woonplaats” van de Familie van den Dungen.
Hier is Heidy gaan wonen toen zij in 1984 het ouderlijk huis verliet, om te gaan studeren aan de Academie voor de Journalistiek en daarna aan de Academie Mens Arbeid (AMA).
Zij woonde toen in een studentenhuis in het Julianapark.
Later is ze met Moumen gaan samenwonen en hebben ze op drie verschillende plaatsen gewoond, voordat ze uiteindelijk terecht kwamen in de Metselawierstraat. Daar wonen ze in een groot huis aan de rand van de wijk, in het Donge-dal, vlak bij het buitengebied.
Op 18 december 2002 is in Tilburg (klein-)kind Nouri geboren.

Tilburg was ook al de woonplaats van Harry in de jaren 1954, 1955, 1956, toen hij “op school” was in het Missiehuis MSC. Hier ook een kijkje vanaf de toenmalige binnenplaats van het Missiehuis aan de Bredaseweg.
Op het kerkhof achter het Missiehuis, ligt “Heeroom” Harry van Oers begraven.

Ook Ome Frans (van Oers) woonde bijna een leven lang in Tilburg aan de Hoevense Kanaaldijk, evenals tante Cato (Jansen-van Oers) en ook Tante Marie (Jansen-van Oers) woonde enkele jaren in Tilburg. Eerst bij Ome Frans in huis en daarna nog een aantal jaren in een appartement aan de Hart van Brabantlaan, voordat ze verhuisde naar Bejaardenhuis Odendael in Sint-oedenrode.

Amsterdam

In Amsterdam woont Louis.
Hij kocht daar in de Lanseloetstraat – in mei 2002 – een huis op de begane grond.
Na een grondige verbouwing, die de hele zomer van het jaar 2002 in beslag nam, is hij in het najaar van dat jaar daar definitief gaan wonen.
In januari 2004 zijn Louis en Marjolein er gaan samenwonen, nadat de inrichting van het huis zodanig was aangepast, dat ook de “spullen” van Marjolein konden worden opgenomen. Enkele jaren later werd het huis van de buren aangekocht en samengevoegd met hun eigen huis, zodat een dubbel woonhuis ontstond. In 2009, kort nadat deze samenvoeging en grondige verbouwing klaar was,  werd daar Thijsgeboren en twee jaar later Giel.

Amsterdan is bovendien van 1988 tot 2000 de plaatst geweest waar Harry werkte. Het kantoor van Druk en Papier FNV, later FNV-KIEM, is gevestigd in de Jan Tooropstraat op nummer 1. Hemelsbreed enkele honderden meters van de Lanseloetstraat.

Als bestuurslid en voorzitter van de Grafische Bedrijfsvereniging – later Sectorraad Grafimedia – bracht Harry tenminste één dag in de week vergaderend door in het Hoofdkantoor van het toenmalige GAK (tegenwoordig UWV) aan het Bos- en Lommerplein, ongeveer honderd meter van de Lanseloetstraat. Toen de Bedrijfsverenigingen werden opgeheven en (buiten het GAK) verder gingen als Sectorraad verhuisde de Sectorraad Grafimedia naar het Administratie en Adviesbedrijf “Orbis” in een pand aan de Wibautstraat.

Ook werd als voorzitter van de Grafische Bedrijfsfondsen één dag in de week doorgebracht in het gebouw van de GBF aan het Zwaansvliet in Buitenveldert, waar de bestuursvergaderingen werden afgewerkt van alle grafische fondsen zoals: Grafisch Pensioen Fonds, Grafisch VUT Fonds, Grafisch Sociaal Fonds, Grafisch Spaarloonfonds en het AKZ.