Stichting 'paraplu'

Stichting ‘Paraplu’

Stichting ‘Paraplu’

Kort nadat ik vervroegd was uitgetreden (VUT) werd ik gevraagd om bestuurslid en penningmeester te worden bij de Stichting ‘Paraplu’. Omdat de toenmailige penningmeester om gezondheidsredenen zijn functie moest neerleggen, vroeg de toenmalige voorzitter mij zijn functies over te nemen. Nadat ik me enigszins had verdiept in wat de Stichting ‘Paraplu’ is en doet, heb ik in februari 2002 mijn eerste bestuursvergadering meegemaakt.

De Stichting ‘Paraplu’ organiseert cursussen en activiteiten voor een brede doelgroep vanaf 18 jaar en afkomstig uit De Ronde Venen en omgeving. De Stichting ‘Paraplu‘ is opgericht in 1980 in een periode dat er veel werkloosheid was en veel mensen arbeidsongeschikt. Om voor hem een zinvolle vrijetijdsbesteding te verzotgen werd begonnen met activiteiten. maar ook met cursussen die er opgerichtwaren om de afstand tot de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te houden. Later zijn de activiteiten en cursussen vooral gericht op invulling van de vrije tijd en het verzorgen van gezellige uurtjes. Zo was er een periode dat er erg veel zogenaamde computercursussen werden verzorgd, gedurende 6 dagdelen per week. Vooral mensen die het gebruik van de computer op school en in hun werk hadden gemist en toch graag van de computer gebruik wilde maken, m.n. om de communiceren met kinderen en kleinkinderen. Door de jaren heen zijn er ook erg veel creatieve cursussen verzorgd: tekenen en schilderen in allerlei technieken.

In het jaar 2005 werd het 25-jarig bestaan uitvoerig gevierd, met aangepaste cursussen, een aangepast logo, diverse exposities van werk van cursisten, een officiële receptie en een feestavond voor alle vrijwilligers. Ook werd een boekje gemaakt, geschreven door Joop Frankhuizen, waarin het ontstaan en het verdere verloop van de Stichting wordt beschreven.

 

 

Klik hier voor de geschiedenis van de Stichting ‘Paraplu’.

 

Wilt u reageren?