In 2020 was het jaarlijkse Valentijnstoernooi gepland op zondag 9 februari. Vanwege de te verwachten storm en regen werd het toernooi uitgesteld en opnieuw gepland op zondag 23 februari.
10 Doubletten hadden voor het toernooi ingeschreven, waaronder mijn “vaste maatje” Marja de Ru en ik.
Even leek het er op dat het toernooi opnieuw niet zou kunnen doorgaan vanwege de regen en de harde wind. Na enig uitstel konden de eerste twee partijen droog maar winderig worden gespeeld en na een wat langere pauze ook de derde partij
Het toernooi werd gespeeld met 3 partijen “Mêlee voorgeloot”, hetgeen betekent dat elk deelnemend team 3 wedstrijden speelt tegen 3 willekeurige, door het lot bepaalde, andere teams. Vanwege de wind en de toch dreigende regen was besloten de partijen in te korten tot maximaal 11 punten en verder “op tijd”.
Marja en ik speelden de eerste partij tegen Wilma en Michiel (moeder en zoon), die de toss hadden gewonnen en kozen voor een baan in het grove gedeelte. Dat bleek voor ons echter geen handicap. Via een mène van 5 en een van 4,was de eindstand al snel 11-1.
De tweede partij speelden we tegen het duo Jeroen en Paul en nu op het gladde deel van de baan. Ook deze partij verliep erg voorspoedig voor ons. Toen we waren uitgelopen tot 10-5 en dus nog één punt moesten scoren, werd afgefloten vanwege de tijd. De lopende mène moest dus worden afgemaakt en daarin scoorden Paul en Jeroen twee punten waardoor de eindstand 10-7 werd.
Na een enigszins verlengde pauze – vanwege de regen – speelden we onze derde partij tegen Ans en Herman. Nu wij de toss wonnen, kozen we voor de overgang van het grove naar het fijne grind, waardoor het butje om-en-om op het grove en op het fijne geplaatst werd. Ook deze partij verliep voorspoedig, we scoorden zowel op het fijne als op het grove deel. De eindstand werd 10-4. 
Bij de prijsuitreiking bleek ons team (Marja en ik) het enige team te zijn met drie winst-partijen en een positief puntensaldo van 20. Mooi toch.

BEDANKT 

Op zondag 23 februari j.l. werd het eerder uitgestelde Valentijntoernooi alsnog gespeeld, ondanks de hevige wind en de buien. Gelukkig konden we tussen de buien door onze 3 (ingekorte) wedstrijden spelen.
Tijdens de prijsuitreiking na afloop – in de lekker droge en verwarmde -kantine bleek dat ons team – Marja en Harry – het toernooi verassend had gewonnen met drie gewonnen wedstrijden en +20 punten. 
Na afloop van de prijsuitreiking had ik een dankwoord willen uitspreken richting een groot aantal verenigingsleden.
Als eerste uiteraard de 3 maal 2 tegenspelers – en dat waren niet de minste – die totaal belangeloos ons de mogelijkheid hebben geboden om de drie wedstrijden te winnen en ook dank voor de sportieve tegenstand die zij hebben geboden.
Ook wil ik mijn teamgenoot (maatje) Marja bedanken voor de vele winstpunten die zij wist binnen te halen en de geweldige schoten waarmee zij de andere teams in verwarring en soms in extase bracht. Zij is – ondanks haar bescheidenheid – een van de beste tireurs van onze vereniging.
Dank natuurlijk ook aan de organisatoren/spelleiders en scheidsrechter – Henk en Michiel – die twee keer alle voorbereidingen hebben moeten treffen en (gelukkig) na enige aarzeling het toernooi toch nog hebben laten doorgaan.
Ook degenen die voor de prijsjes en de harten hebben zorggedragen, zodat ik met mijn prijs weer rustig thuis kon komen, erg bedankt.
En tenslotte veel dank – namens alle deelnemers – voor de dames – Joan, Ina en Marja – die voor een geweldige verzorging en heerlijke hapjes hebben zorg gedragen.
Al met al een – voor mij – geweldige dag.